Menü Bezárás

Általános közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott közzétételre kötelezett szervként Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala e törvény 37. § (1) bekezdésében felsorolt listákat a törvény mellékletében meghatározott adatokkal az alábbiak szerint teszi hozzáférhetővé:

(I.) Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Hivatalos név: Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala
Székhely: 2600 Vác, Sziréna köz 7.
Adószám: 15441049-2-13
Bankszámlaszám: 11742094-15441049
Postai cím: 2600 Vác, Sziréna köz 7.
Telefonszám: 06-27/314-814,
E-mail: gh@pannonia.vac.hu
Web: www.gh-vac.hu
További kapcsolati adatok: Hivatal dolgozói

Ügyfélfogadás:

Hétfő – Szerda: 7:00 – 16:00
Csütörtök: 7:00 – 15:00
Péntek: 7:00 – 12:00

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Alapító okirat: letöltés.

Szervezeti működési szabályzat: letöltés.

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása,elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Hivatalvezető: Belencsák Ágnes
E-mail: hivatalvezeto@ghvac.hu
Mobiltelefon: +36-30/870-2891

Mb. gazdasági vezető: Majorné Pál Katalin
E-mail: gazdasagivezeto@ghvac.hu
Mobiltelefon: +36-30/870-2896

———————————————————————————————–

Élelmezésszervező: Tóthné Hornyák Szilvia
E-mail: elelmezesszervezo@ghvac.hu
Telefon: +36-30/931-9583

Pénzügyi csoportvezető: Greco Borbála
E-mail: penzugy1@ghvac.hu
Telefon: +36-30/903-9636

Pénzügyi csoportvezető: Dévényi Zoltánné
E-mail: konyveles1@ghvac.hu
Telefon: +36-30/526-5628

Élelmezésvezetők:

Bucsek Sándorné
E-mail: juhaszkonyhavac@gmail.com
Telefon: +36-30/535-3753

Hugyecz Hajnalka
E-mail: ghvac.simonkonyha@gmail.com
Telefon: +36-30/486-2159

Klinger Katalin
E-mail: ghvac.vamkonyha@gmail.com
Telefon: +36-30/235-0403

Kunné Kurali Katalin
E-mail: ghvac.foldvarikonyha@gmail.com
Telefon: +36-30/297-5224

Pásztor Andrea
E-mail: petofikonyha@gmail.com
Telefon: +36-30/517-5159

Zsírosné Saskó Anikó
E-mail: radnoti.elelmezes@gmail.com
Telefon: +36-30/486-0798

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Tóthné Hornyák Szilvia
E-mail: elelmezesszervezo@ghvac.hu
Telefon: +36-30/931-9583

Greco Borbála
E-mail: penzugy1@ghvac.hu
Telefon: +36-30/903-9636

Dévényi Zoltánné
E-mail: konyveles1@ghvac.hu
Telefon: +36-30/526-5628

Ügyfélfogadás:

Hétfő – Szerda: 7:00 – 16:00
Csütörtök: 7:00 – 15:00
Péntek: 7:00 – 12:00

(I.5. -tól I.10. pontig nem releváns.)

I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Vác Város Önkormányzat, mint alapító
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon: +36-27/513-400

(II.) Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

SZMSZ: letöltés.

Ügyrend: letöltés.

(II.2. -tól II.4. pontig nem releváns.)

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

Alapító okirat: letöltés.

Élelmezési szabályzat: letöltés.

(II. 6. -tól II. 9. pontig nem releváns.)

II. 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

https://gh-vac.hu/hirdetmenyek/

II. 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:

https://gh-vac.hu/palyazatok/

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

https://www.vac.hu/docs/kt_eloterj_ellenorzesi_1.pdf
https://www.vac.hu/docs/kt_eloterj_ellenorzesi.pdf

II. 13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Élelmezési szabályzat: letöltés.

II. 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

II. 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adata.

(II.16. -tól a II.25. pontig nem releváns.)

(III.) Gazdálkodási adatok

III. 1 . A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója:

Elemi költségvetés: letöltés

Éves költségvetési beszámoló: letöltés

Mérleg: letöltés

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

Vezetők létszáma: 11 főÖsszes bér:  4 573 500,- Ft
Egyéb dolgozók létszáma: 99,5 főÖsszes bér: 25 924 780,- Ft
Összesen: 110, 5 főMindösszesen: 30 498 280,- Ft