Menü Bezárás

Menza házirend

Igénylés:
Az első étkezési nap az adott intézmény rendjéhez alkalmazkodik. Az igénybevétel feltétele, hogy a tanulónak legyen érvényes az aktuális tanévre szóló Megállapodása a gyermekétkeztetés igénybevételéhez. Amennyiben normatív kedvezményt biztosító körülményekben változás történik, azt a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni az élelmezésvezető vagy az intézményben dolgozó élelmezésszervező felé. A diétás étkezés csak szakorvosi igazolással lehet igényelni. Az intézményekben étkezni a csoportvezető pedagógus, pedagógiai asszisztens jelenlétében vagy étkezési jeggyel lehetséges.


Lemondás:
Az étkezést a tárgynapot előző napon 9:00 óráig lehet lemondani az étkezésszervezőnél. A betegség miatti hiányzás elő napján a szülő az otthonról hozott, láthatóan tiszta ételhordóban 12-13. óra között jogosult a korábban megrendelt és le nem mondott ételt elvinni. A betegség további napjaira az étkezést le kell mondani, az orvosi igazolás sem mentesíti a szülőt a le nem mondott étkezés térítése alól.


Térítési díjak:
Vác Város Képviselőtestület döntése alapján a tárgyévi térítési díjak minden év január 1 előtt kihirdetésre kerülnek az intézményekben. Étkezési térítési díjfizetés elmulasztása esetén az étkezésszervező az érintettet, illetve annak szülőjét tájékoztatja és 15 napos határidő megjelölésével felhívja figyelmét az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a felszólítás eredménytelen, az élelmezésvezető a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A 30 napon túl fennálló díjtartozás rendezése érdekében a Gazdasági Hivatal tértivevényes levélben a tartozás 15 napon belüli rendezésére szólítja fel. Amennyiben a hátralék a felszólításban jelzett határidő leteltét követően sem kerül rendezésre, a Gazdasági Hivatal vezetője intézkedik díjhátralék jogi úton történő behajtásáról valamint, a tartozó az étkeztetést az írásbeli felszólítást követő hó 1. napjától a hátraléka rendezéséig nem veheti igénybe.